Hotline: 0855505588

Số 75 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hòm thư: japaninfo@gmail.com